संक्षिप्त परिचय

स्थापना: २०७३
जम्मा वडा: ६
जनसंख्या: २८,७५३
क्षेत्रफल: ३४.९७ ( वर्ग कि.मी.)
समावेश गाविसहरू: समावेश भएका साविक गा.वि.सहरु पकरी, डाढा, बथनाहा,महादेवा र भगवतपुर ।

 

एम.आई.एस.अपरेटर पदको कम्प्यूटर सिप परिक्षण तथा अन्तर्वार्ता र फल्ड सहायक पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना !

Pages