कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
कुन्दन कुमार कर्ण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५२८२१२४४
केशव कुमार झा सूचना अधिकारी keshav3747@gmail.com ९८०७७५०१०१
रितेश मंडल इन्जिनियर ritesh6978@gmail.com 9815726632
वृहस्पति राम स्वास्थय संयोजक स्वास्थय brihaspati.ram2018@gmail.com ९८२४७२०७४१
सुरेन्द्र यादव सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ito.mahadevamun@gmail.com ९८२४७९८५२१
सूर्य नारायण अधिकारी कृषि संयोजक कृषि ९८०४७५४१४३
प्रकाश कुमार मंडल रोजगार संयोजक श्रम रोजगार alwaysamata@gmail.com ९८४९१९०००४
कृष्ण कुमार यादव स्वास्थय संयोजक स्वास्थय
नवलमान सिंह सव इन्जिनियर nabalmansingh@gmail.com 9849070009
भोगेन्द्र यादव कृषि स. संयोजक कृषि ९८४२८८९९०३
अब्दुर रहमान कविराज निरिक्षक (आयुर्वैद) आयुर्वैद ९८१७७७७६९८
बद्री नारायण मंडल पशु संयोजक पशु स्वास्थय ९८०७८४५४०७
श्री राम दास खरिदार shreer390@gmail.com 9807351791
ललित कुमार यादव स्वास्थय स. संयोजक ९८०५९०७६९८
हिरालाल यादव स. लेखापाल लेखा hiralalyadav5787@gmail.com ९८१६७५६६४०
ललित मंडल खरिदार ९८१५७३०१०९
अमरेन्द्र कुमार पाठक कम्प्युटर अपरेटर amrendrapathak2018@gmail.com ९८१६७४१६४९
चन्द्रिका यादव ना.प्र.स.(कृषि) कृषि ९८५२८५०४६६
रुपकला राई ना.प्र.स.(कृषि) कृषि rkrai488@gmail.com
प्रियंका यादव ना.प्र.स.(कृषि) कृषि ९८४२०७०७२३
भुपेन्द्र यादव कार्यालय सहयोगी ९८१५७०२५११
चन्देश्वर दहियार यादव कार्यालय सहयोगी ९८१९९५३८७९