कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
विनीत कुमार झा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत caomahadevarmun@gmail.com ९८५२८२१२४४
केशव कुमार झा सूचना अधिकारी keshav3747@gmail.com ९८०७७५०१०१
धर्मेन्द्र कुमार झा इन्जिनियर ९८१४१७६९२९
सुरेन्द्र यादव सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ito.mahadevamun@gmail.com ९८२४७९८५२१
सूर्य नारायण अधिकारी कृषि संयोजक कृषि ९८०४७५४१४३
वृहस्पति राम स्वास्थय संयोजक स्वास्थय brihaspati.ram2018@gmail.com ९८२४७२०७४१
कृष्ण कुमार यादव स्वास्थय संयोजक स्वास्थय
राजकुमार साह लेखापाल लेखा ९८१४७८६०४४
भोगेन्द्र यादव कृषि स. संयोजक कृषि ९८४२८८९९०३
अब्दुर रहमान कविराज निरिक्षक (आयुर्वैद) आयुर्वैद ९८१७७७७६९८
बद्री नारायण मंडल पशु संयोजक पशु स्वास्थय ९८०७८४५४०७
ललित कुमार यादव स्वास्थय स. संयोजक ९८०५९०७६९८
हिरालाल यादव स. लेखापाल लेखा hiralalyadav5787@gmail.com ९८१६७५६६४०
ललित मंडल खरिदार ९८१५७३०१०९
अमरेन्द्र कुमार पाठक कम्प्युटर अपरेटर amrendrapathak2018@gmail.com ९८१६७४१६४९
चन्द्रिका यादव ना.प्र.स.(कृषि) कृषि ९८५२८५०४६६
रुपकला राई ना.प्र.स.(कृषि) कृषि rkrai488@gmail.com
प्रियंका यादव ना.प्र.स.(कृषि) कृषि ९८४२०७०७२३
भुपेन्द्र यादव कार्यालय सहयोगी ९८१५७०२५११
चन्देश्वर दहियार यादव कार्यालय सहयोगी ९८१९९५३८७९