FAQs Complain Problems

गाउँपालिक अध्यक्ष श्री दिपक कुमार यादव ले ग.ना.सिं.सगरमथा अञ्चल अस्पताल राजविराजको नि.मे.सुपरिडेन्ट डा. दिलीप साह लाई पाँच लाख(५०००००) को चेक हस्तान्तरण गर्दै।

पदाधिकारी