FAQs Complain Problems

वडा नं. १

पदाधिकारी

वडा अध्यक्ष

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा महिला सदस्य

वडा दलित महिला सदस्य

वडा कर्मचारीहरु

वडा सचिव

खरिदार

कार्यालय सहयोगी