FAQs Complain Problems

ग्यालरी

मिति: 01/28/2019 - 17:10
, , , , ,

निजामती दिवसको अवसरमा गा.पा. अध्यक्, उपा-अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुले कार्यालयको परिसरमा फूलहरुको विरुवा रोपी र पहिलो सेवा ग्राहिलाई गुम्छा मला अविर लगाई स्वागत गरी निजामति दिवस मनाईयो।

मिति: 09/07/2018 - 22:12
निजामती दिवसको अवसरमा पहिलो सेवा ग्राहिलाई गुम्छा मला अविर लगाई स्वागत गरेको, निजामती दिवसको अवसरमा गरिएको कार्यक्रम, , , ,

Pages