FAQs Complain Problems

ग्यालरी

विश्व सरसफाई दिवसको अवसरमा गा.पा. अध्यक्ष श्री दिपक कुमार यादव ज्यू,  वडा अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुले कार्यालय परिसर तथा वरिपरि सरसफाई गरी विश्व सरसफाई दिवस मनाईयो।

मिति: 09/06/2018 - 17:37
विश्व सरसफाई दिवसका दिन गरेको सरसफाई कार्यक्रम , विश्व सरसफाई दिवसका दिन गरेको सरसफाई कार्यक्रम , विश्व सरसफाई दिवसका दिन गरेको सरसफाई कार्यक्रम , विश्व सरसफाई दिवसका दिन गरेको सरसफाई कार्यक्रम

Pages