FAQs Complain Problems

छैठौँ गाउँसभा २०७९/०८०

Read More

छैठौँ गाउँसभा २०७९/०८०

Read More

समस्या दर्ता

राजस्व असुलीको कार्यविधि पठाएको सम्बन्धमा।

राजस्व असुली सूचना तथा जानकारी कन्टेन्टको कर तथा शुल्कहरुमा राखिएको छ।

Pages

जनप्रतिनिधि

अध्यक्ष
फोन नं.:
९८०८६४०९०२
उपाध्यक्ष
फोन नं.:
९८०३९७०६१६

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
फोन नं.: 9852820592